Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár


         
       Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry.
      
 
     
         Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov. S cieľom pomoci a skvalitnenia SVS uvádzame Vojenskú osvetu v elektronickej podobe. 
  
Spoločenskovedný seminár v roku 2017
            
Mesiac
Téma
Názov
Január-marec
Hlavné úlohy vojenského útvaru (jednotky) na výcvikový rok 2017
Február
T1
Marec
T2
Apríl
T3
Máj
T4
Jún
T5
September
T6
Október
T7
November
T8a
T8b
December
T9
        

Tematický plán SVS na rok 2017 (*.pdf)

              
O1

 TÉMA T5

Prezentácia T5

Test T5

   
     
O2

TÉMA T8b

Prezentácia T8b

Test T9

TÉMA T9

 Prezentácia T9

 Test T9

 

 
Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf)
  

MIMORIADNA OSVETA  2016

 

Skočiť na menu
Share