PRIHLÁSTE SA NA VOJENSKÉ ŠTÚDIUM - STAŇ SA PROFESIONÁLNYM VOJAKOM


PRIHLÁSTE SA NA VOJENSKÉ ŠTÚDIUM - STAŇ SA PROFESIONÁLNYM VOJAKOM

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika oznamuje záujemcom o štúdium, že v akademickom roku 2018/2019 otvorí štúdium v akreditovaných trojročných vojenských denných bakalárskych študijných programoch.“

 

 

 

 Ako sa stať študentom:

1. krok – podanie prihlášky na Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika – do 28. 2. 2018 (prihláška je dostupná na stránke http://www.aos.sk/index.php?stranky=studenti/bakalarske_stud.php).

 

Uchádzač o štúdium na AOS si môže na jednej prihláške uviesť viac študijných programov a ich poradie uvedenia v prihláške bude záväzné pri rozhodovaní o prijatí na štúdium na príslušný študijný program.

2. krok – návšteva regrutačnej skupiny do 15. 3. 2018.
Po doručení prihlášok na Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika budú uchádzačovi po 28.2.2018 zaslané z AOS pokyny pre ďalší postup. Uchádzač sa v zmysle pokynov prihlási aj do výberového konania na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka prostredníctvom regrutačných skupín. Kontakty na regrutačné skupiny a ďalšie informácie sú uvedené na internetovej stránke www.vojak.mil.sk.

Pri pohovore na regrutačnej skupine uchádzač:

* vyplní predpísané tlačivá na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR;
* absolvuje zdravotnú prehliadku, posúdenie zdravotnej spôsobilosti lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (pred podaním prihlášky môže uchádzač využiť konzultáciu svojej zdravotnej spôsobilosti u posudkového lekára regrutačnej skupiny, pod ktorú patrí podľa miesta trvalého bydliska).

Následne uchádzač absolvuje ďalšie previerky spojené s procesom výberu uchádzača do prípravnej štátnej služby OS SR:

a) previerku psychickej spôsobilosti – vykonáva sa psychodiagnostickým vyšetrením,
b) previerku fyzickej zdatnosti – vykonáva sa preskúšaním pohybovej výkonnosti v troch disciplínach:
* povinná disciplína je beh na 12 minút
* voliteľné disciplíny sú /možnosť výberu z dvojice cvikov/:
- člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov;
- ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde pre mužov alebo skok do diaľky z miesta pre ženy. 


 

Disciplína

Norma pohybovej výkonnosti (muži)

Norma pohybovej výkonnosti (ženy)

 beh na 12 minút (meter)

2 430

2 020

 ľah - sed s otáčaním trupu
(počet za 1 minútu)

44

36

 skok do diaľky z miesta (centimeter)

---

174

 zhyby na hrazde (počet)

6

---

 člnkový beh 10 x 10 metrov (sekunda)

27,7

30,9

 beh na 60 m (sekunda)

9,0

10,0

 

3. krok – po úspešnom absolvovaní výberového konania bude uchádzač pozvaný na vykonanie prijímacej skúšky (matematika, anglický jazyk)

Termín: 2. – 4. 5. 2018

 
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní získate na adrese http://www.aos.sk/index.php?stranky=studenti/bakalarske_stud.php.

 

Podanie žiadosti do výberového konania a jeho úspešné absolvovanie však zároveň neznamená automatické prijatie uchádzača do štátnej služby.

 

LETÁK - KADET AOS 2018

 

PREZENTÁCIA - ZÁUJEM O ŠTÚDIUM 2018Autor: RSk BA - Dátum: 01.03.2018
Čítanosť: 31089
Verzia pre tlač

Skočiť na menu