Odborné zhromaždenie pracovníkov vojenských osvetových knižníc


Odborné zhromaždenie pracovníkov vojenských osvetových knižníc
      Dňa 14. marca 2018 sa v priestoroch Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši konalo Odborné zhromaždenie knihovníkov vojenských osvetových knižníc. 
      Účastníkov zhromaždenia privítal riaditeľ úradu plk. Ing. Ivan SÁLAŠI a vedúci Oddelenia kultúrnych a výchovných činností Ing. František MATYÁŠ, PhD.
      Hlavným cieľom zhromaždenia bolo zoznámenie účastníkov s aktuálnymi právnymi dokumentmi, podľa ktorých sa riadi činnosť knižníc a získanie odbornej spôsobilosti knihovníkov.
      Prítomní boli ďalej zoznámení s analýzou stavu knižníc v SR a v OS SR, s metodikou spracovania ročných štatistických výkazov, odbornou evidenciou, problematikou nákupu a financovania knižničného fondu.
 


Autor: Ing. Vladimír SLAVÍK - Dátum: 15.03.2018
Čítanosť: 2671
Verzia pre tlač

Skočiť na menu