Odborné zhromaždenie pracovníkov zodpovedných za vykonávanie spoločenskovedných seminárov v OS SR


Odborné zhromaždenie pracovníkov zodpovedných za vykonávanie spoločenskovedných seminárov v OS SR
      Dňa 27. januára 2015 zorganizovalo Oddelenie výchovných a kultúrnych činností Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši odborné zhromaždenie pracovníkov zodpovedných za vykonávanie spoločenskovedných seminárov v OS SR. Semináre patria medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v OS SR. Ich obsahom je mravná výchova, právna výchova, výchova k líderstvu, výchova k zdravému životnému štýlu ako aj výchova k historickému povedomiu. Na úvod zhromaždenia účastníkov privítal zástupca riaditeľa Personálneho úradu OS SR pplk. Ing. Milan Litvaj.
  
      Medzi hlavné témy zhromaždenia patrila problematika organizácie spoločenskovedných seminárov a metodika práce lektorov pri ich realizácii. Účastníci boli tiež oboznámení s procesom prípravy publikácie Vojenská osveta, ktorá je základným študijným materiálom pre vykonávanie seminárov.
 
     Závery prijaté zhromaždením pomôžu skvalitniť realizáciu tejto formy výchovy v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

SVSSVSSVS

Autor: Mgr. Juraj ŠIMKO, PhD. , Foto: Ing. Zdenko ZAŤKO - Dátum: 27.01.2015
Čítanosť: 5490
Verzia pre tlač

Skočiť na menu