Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár


         
       Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry.
      
 
     
Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov. S cieľom pomoci a skvalitnenia SVS uvádzame Vojenskú osvetu v elektronickej podobe. 
   
Spoločenskovedný seminár v roku 2019 
            
Mesiac
Téma
Názov
Január-marec

Hlavné úlohy vojenského útvaru (jednotky) na výcvikový rok 2019

Február

T1

Skúsenosti z desaťročného členstva Slovenskej republiky v Európskej menovej únii

Marec

T2

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO

Apríl

T3

Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov

Máj

T4

Generál Milan Rastislav Štefánik ako morálny vzor

Jún

T5

Náboženský extrémizmus

September

T6

Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach MO SR

Október

T7

Historický odkaz Karpatsko-duklianskej operácie a Slovenského národného povstania

November

T8

Pád komunistického režimu v roku 1989 a Slovensko

December

T9

Právna zodpovednosť profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby

       

Tematický plán SVS na rok 2019 (*.pdf)

              
O1

 TÉMA T5

Prezentácia T5

Test T5

   
Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov 2/2019 (*.pdf)
     
O2
TÉMA T6
Prezentácia T6
Test T6
TÉMA T7
Prezentácia T7
Test T7
TÉMA T8
Prezentácia T8
Test T8

TÉMA T9

Prezentácia T9

Test T9

 

 

 

 
Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf)
  
 

Skočiť na menu
Share