Preskocit navigáciu

Tradície útvarov


 

       Jedným z účinných prostriedkov výchovy k vlastenectvu je propagácia a výchovné využívanie tradícií. Vojenské a bojové tradície plnia dôležitú úlohu v hodnotovej a v duchovnej motivácii profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany. Keďže vojenské tradície sú veľmi členité – od najvšeobecnejších až po regionálne, ich udržovanie v povedomí útvaru formou pripomínania si tradícií má svoju úlohu aj význam. Tradície sa stávajú vzorom a normou pre konanie vojakov a zamestnancov.
  
         Medzi tradície, ktoré zvyšujú povedomie profesionálnych vojakov a zamestnancov patria aj tradície útvarov. 
  
 
Brigáda riadenia vzdušných operácií Zvolen
História Centra riadenia vzdušných operácií sa začala písať 5. augusta 1991 so začiatkom výstavby Veliteľského stanovišťa tvoriacej sa 1. divízie PVO na Slovensku. Centrum prešlo významnými reorganizáciami, ktoré odrážali reštrukturalizačné zmeny v letectve a PVO na Slovensku od 1. divízie PVO cez 3. zbor letectva a PVO až po Vzdušné sily OS SR....
  
Protilietadlová raketová brigáda Nitra
História samotného útvaru siaha už do čias 2. svetovej vojny, keď v novembri 1940 bol vytvorený 11. československý peší prápor, ktorý bol dislokovaný v Sýrii a plnil bojové a zabezpečovacie úlohy. Neskôr v októbri 1941 sa jednotka presunula do Tobruku, kde s Britskými jednotkami bránila toto prístavné mesto....
   
1. mechanizovaná brigáda Topoľčany
Topoľčianske „Jaselské kasárne“ historicky vznikli dňa 15. 1. 1938, kedy tu bol dislokovaný Delostrelecký pluk č. 15. V roku 1968 sa do Topoľčian presťahovala 13. tanková divízia, ktorá bola dislokovaná v posádke Mladá....
  
Jaslovský raketometný oddiel Rožňava
História vzniku „rmo“ je bezprostredne spojená s históriou delostreleckej brigády, ktorej počiatky siahajú do 50-tych rokov. Vznikla na základe výnosu MNO č. j. 97288, dňa 1. 12. 1950 v posádke Jičín, ako 21. ťažká delostrelecká brigáda, ktorá bola súčasťou 5. delostreleckej divízie. Dňa 29. 4. 1955 bola brigáda premenovaná na 21. prešovskú ťažkú delostreleckú brigádu....
  
Ženijný prápor Sereď
História ženijných útvarov v Seredi sa začala písať hneď po skončení 2. svetovej vojny. V máji 1945 bola ČSR rozdelená na štyri vojenské oblasti (ďalej len VO). Na Slovensku bola vytvorená VO 4 so sídlom v Bratislave, ktorej podliehala žb 4 v Komárne. Rozsiahla reorganizácia čs. armády prebehla v roku 1947, v rámci ktorej sa žb 4 zredukovala na žp 4 (mal tri ženijné a jeden náhradný prápor) a zároveň sa presťahovala do Bratislavy....
  
Základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov Ružomberok
Základňa MOKIS je základným prvkom mobilného komunikačného spojovacieho systému a veliteľských stanovíšť, ktorá svojimi technickými a prevádzkovými vlastnosťami a možnosťami umožní prenos informácií všetkých druhov vojsk a služieb, operačnej a taktickej úrovne velenia, pri ich vyvedení do priestorov bojovej činnosti....
  
9
Multifunkčná zásobovacia základňa Východ - Poprad
Priamy predchodca útvaru vznikol 22. mája 1950 Rozkazom Ministra národnej obrany č. 0357-50 v priestoroch bývalých kasární a skladov intendančného a proviantného materiálu v súčasných aj keď menších priestoroch. Pri vzniku dostal útvar názov 3. ústredný traktorový sklad....
  
Akadémia ozbrojených síl
Základný kameň vojenskej vysokej školy v Liptovskom Mikuláši bol symbolicky položený pred štyridsiatimi rokmi a škola za toto obdobie vychovala a pripravila tisícky mladých ľudí, budúcich dôstojníkov – profesionálov pre ozbrojené sily, ktorí sú v súlade s vojenskou prísahou pripravení....
     
5. pluk špeciálneho určenia Žilina
1. novembra 1992 bola 22. výsadková brigáda špeciálneho určenia v Prostějove  reorganizovaná a premenovaná na 6. špeciálnu skupinu. V rámci delenia bývalej Československej armády boli vyčlenené materiálne prostriedky na vytvorenie 3. špeciálneho odriadu, dislokovaného do posádky Žilina....

Skočiť na menu


Share