Preskocit navigáciu

Tradície útvarov


 

       Jedným z účinných prostriedkov výchovy k vlastenectvu je propagácia a výchovné využívanie tradícií. Vojenské a bojové tradície plnia dôležitú úlohu v hodnotovej a v duchovnej motivácii profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany. Keďže vojenské tradície sú veľmi členité – od najvšeobecnejších až po regionálne, ich udržovanie v povedomí útvaru formou pripomínania si tradícií má svoju úlohu aj význam. Tradície sa stávajú vzorom a normou pre konanie vojakov a zamestnancov.
  
         Prostriedkami výchovy k historickému povedomiu, ktoré majú budovať v profesionálnych vojakoch a zamestnancoch hrdosť na príslušnosť k svojmu útvaru a k Ozbrojeným silám SR sú aj tradície útvarov. 
  
 2b VzS
2. brigáda vzdušných síl Zvolen
2. brigáda vzdušných síl je najmladším zväzkom pôsobiacim v štruktúrach vzdušných síl. Bola vytvorená 1. apríla 2006 spojením štyroch útvarov: Centra riadenia vzdušných operácií Zvolen, Spojovacieho práporu Vlkanová, Práporu rádiolokačného prieskumu Bakova Jama a Práporu podpory velenia Zvolen...
  
11b VzS
11. brigáda vzdušných síl Nitra
História samotného útvaru siaha do čias 2. svetovej vojny, keď v novembri 1940 bol vytvorený 11. československý peší prápor, ktorý bol dislokovaný v Sýrii a plnil bojové a zabezpečovacie úlohy. Neskôr v októbri 1941 sa jednotka presunula do Tobruku, kde s Britskými jednotkami bránila toto prístavné mesto....
   
1. mechanizovaná brigáda Topoľčany
1. mechanizovaná brigáda je dislokovaná v "Jaslovských kasárňach", ktoré historicky vznikli dňa 15. januára 1938, kedy tu bol dislokovaný Delostrelecký pluk č. 15. V roku 1968 sa do Topoľčian presťahovala 13. tanková divízia, ktorá bola dislokovaná v posádke Mladá....
  
54 rmo
54. raketometný oddiel Rožňava
História vzniku oddielu je bezprostredne spojená s históriou delostreleckej brigády, ktorej počiatky siahajú do 50-tych rokov. Vznikla na základe výnosu MNO č. j. 97288 dňa 1. decembra 1950 v posádke Jičín, ako 21. ťažká delostrelecká brigáda, ktorá bola súčasťou 5. delostreleckej divízie...
14 tpr
14. tankový prápor Trebišov
História tankového práporu sa začala písať 12. júna 1945, keď v zmysle Košického vládneho programu bol v rámci 10. pešej divízie v Košiciach zriadený 14. peší pluk dislokovaný v posádkach Levoča, Nitra a Spišská Nová Ves. Základný káder pluku tvorili príslušníci 1. čs. armádneho zboru a bývalí príslušníci partizánskych oddielov....
  
43 ZZ
43. zásobovacia základňa Zemianske Kostoľany
História útvaru sa začala písať v roku 1935 rozhodnutím o výstavbe vojenských objektov v Zemianskych Kostoľanoch. Tak v roku 1938 vznikol vojenský objekt s názvom "Vojenská továreň". Objekt dostal civilné pomenovanie Vojenská technická správa. V roku 1939 bol útvar premenovaný na Vojenský technický a chemický ústav...
405 oppr
9
405. opravárenský prápor Martin
V polovici roku 1950 bol vydaný rozkaz k novej dislokácii a k vytvoreniu prvých tankových divízií. Z 21. ostravskej tankovej brigády vznikla tanková divízia. Súčasťou tejto divízie boli aj divízne pojazdné tankové opravovne. V roku 1968 bol 1. prápor opráv premiestnený na Slovensko do posádky Martin...
 
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
Základný kameň vojenskej vysokej školy v Liptovskom Mikuláši bol položený v roku 1973 a škola za toto obdobie vychovala a pripravila tisícky mladých ľudí, budúcich dôstojníkov – profesionálov pre ozbrojené sily, ktorí sú v súlade s vojenskou prísahou pripravení....
        
5. pluk špeciálneho určenia Žilina
1. novembra 1992 bola 22. výsadková brigáda špeciálneho určenia v Prostějove  reorganizovaná a premenovaná na 6. špeciálnu skupinu. V rámci delenia bývalej Československej armády boli vyčlenené materiálne prostriedky na vytvorenie 3. špeciálneho odriadu, dislokovaného do posádky Žilina....

Skočiť na menu


Share