Preskocit navigáciu

Pomocné vedy historické


Pomocné vedy historické vznikli na konci 17. storočia ako pomocné vedy pri štúdiu starovekých a stredovekých dejín, teda pomáhajú historikovi analyzovať pramene. Patrí medzi ne:   
     

-  heraldika (náuka o erboch),

-  faleristika (náuka o radoch a vyznamenaniach),

-  vexilológia (náuka o vlajkách, práporoch),

-  sfragistika (náuka o pečatiach),

-  paleografia (náuka o písme),

-  genealógia (náuka o rodoch),

-  diplomatika (náuka o listinách),

-  numizmatika (náuka o minciach),

-  chronológia (náuka o meraní času),

-  metrológia (náuka o mierach a váhach),

-  epigrafika (náuka o písme na archeologiských látkach).

   
    
h8

Skočiť na menu


Share