Preskocit navigáciu

Vojenský čin roka


Vyhlasovanie ankety Vojenský čin roka vzniklo z iniciatívy Odbornej redakcie armádneho vysielania Slovenského rozhlasu a od roku 1998 ho pravidelne vyhlasuje minister obrany. Anketa slúži na ocenenie obetavosti a nezištnej pomoci príslušníkov rezortu, ktorí v zložitých životných situáciách poskytli pomocnú ruku svojim spoluobčanom. Ocenenie patrí aj ľuďom, ktorí sa stali priateľmi armády.
Anketa má tri kategórie:
·        záchrana života,
·        pomoc verejnosti, 
·        priateľ armády.
Svoje návrhy na ocenenie môžu do ankety predkladať všetci občania.
             

Vojenský čin roka 2018
                  

obr 8

Záchrana života
Ocenenie v tejto kategórii získal vojak 2. stupňa Lukáš Kucharčík z 23. motorizovaného práporu Trebišov, ktorý svojim rýchlym a pohotovým zásahom zachránil život mladému mužovi pri autonehode. Pomohol aj posádke auta, ktoré sa neskôr vznietilo. Ďalšími nominovanými boli kpt. Miloš Karell, ktorý zo zamrznutého Váhu zachránil topiaceho sa chlapca a rtn. Katarína Gašparíková, ktorá počas vojenského cvičenia zasahovala pri nehode amerického tanku Abrams.  

    
Pomoc verejnosti
Laureátom kategórie „Pomoc verejnosti“ sa stal čat. Martin Majer, a to za organizovanie finančnej zbierky pre Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici. Príslušníci Opravárenského práporu v Martine tak už po šiestykrát podporili dobročinnú aktivitu svojho kolegu. Medzi ďalšími, navrhnutými na ocenenie bol aj pplk. Richard Beniak, ktorý každý rok v Prápore logistiky v Hlohovci usporadúva finančnú zbierku pre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove. Tretím nominovaným bol rtm. Peter Šulgan, ktorý inicioval obnovu pamätníka v Sarajeve. Pamätník je spomienkou na cyklistu Petra Patscha, ktorý tam tragicky zahynul. Na renováciu finančne prispeli aj profesionálni vojaci z operácie EUFOR-ALTHEA.

Priateľ Ozbrojených síl SR
V tejto kategórii si cenu prevzali genpor. v. v. Pavel Honzek a Klub generálov SR – Trenčín za podnet na rekonštrukciu a neskoršiu rozsiahlu obnovu vojnového cintorína v Trenčíne – Kubrej. Na cintoríne sú pochovaní vojaci rôznych národností z obdobia 1. svetovej vojny. Nominovaným bol tiež Branislav Ilkovič zo Starej Ľubovne, ktorý založil neziskovú organizáciu a vojenskú expozíciu Michala Strenka. Do nominácie na ocenenie sa dostal aj npráp. v. v. Jozef Korený, ktorý s hrdosťou propaguje ozbrojené sily, a to najmä prostredníctvom svojej bohatej publikačnej a prednáškovej činnosti.   
    
Porota udelila aj mimoriadnu cenu, ktorú získal pplk. v. v. Ján Himpán, člen Zväzu vojakov SR v Seredi. V roku 1993, ešte ako veliteľ výcvikového strediska ženijného vojska v Seredi začal organizovať dobrovoľné darovanie krvi. Sám dodnes daroval krv spolu 103-krát a je držiteľom Kňazovického plakety. 
 

Vojenský čin roka 2017
                  

 obr 12

Záchrana života
Laureátom v tejto kategórii sa stal rotný Lukáš Cmorej, ktorý v lete na kúpalisku v Spišskom Hrhove zachránil život osemročnému chlapcovi. Poddôstojník využil skúsenosti vojenského zdravotníka, okamžite zareagoval a tým chlapcovi zachránil život. medzi nominovanými boli študent AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, vojak 1. stupňa Ján Stečák a Tomáš Durkota z Policajného zboru SR, ktorí 15 minút do príchodu sanitky striedavo oživovali osobu, ku ktorej boli privolaní. Druhým nominovaným bol major Ján Brezula, ktorý v nočných hodinách spozoroval požiar a zabezpečil privolanie hasičov a evakuáciu obyvateľov.  
    
Pomoc verejnosti
Ocenenie získali vojenskí policajti z Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek, ktorí už niekoľko rokov spolupracujú s Detským domovom Liptovský Hrádok. Medzi príslušníkmi PZ OS a deťmi sa za tie roky vytvorilo skutočné priateľstvo. Medzi ďalšími, navrhnutými na ocenenie boli tiež príslušníci Vrtuľníkového krídla z Prešova, ktorí sa pravidelne podieľajú na hasení lesných požiarov. Medzi nominantov patrila aj Čestná stráž prezidenta SR, ktorá sa dlhodobo venuje dobročinným aktivitám.    
    
Priateľ armády
Ocenenie z rúk náčelníka generálneho štábu generálporučíka Daniela Zmeka si prevzala reportérka Veronika Homolová Tóthová za film Heydrich a 74 žien. Už dávnejšie sa venuje témam spätým s vojenskou históriou a spolupracuje s MO SR, pričom bola ocenená aj za svoj predošlý dokument Atentát na Heydricha - príbeh Jozefa Gabčíka a Jána Kubiša. Nominovaným bol tiež amatérsky historik Marcel Maniak z Popradu, ktorý sa venuje tematike odboja a vydáva publikácie s týmto námetom. Ďalším nominantom bol Miloslav Ambruš, ktorý dlhodobo zviditeľňuje vojenské letectvo a OS SR. Pán Ambruš je synovcom legendárneho generálplukovníka Jána Ambruša, veliteľa 312. čs. stíhacej perute RAF, ktorého meno nesie útvar OS SR v Prešove.
   
Mimoriadna cena bola udelená generálmajorovi v. v. Emilovi Bočekovi, poslednému žijúcemu letcovi čs. perutí RAF z obdobia 2. svetovej vojny. Vo svojich 95 rokoch je podpredsedom Československej obce legionárskej a často sa zúčastňuje na spomienkových akciách organizovaných rezortom obrany a podáva autentické svedectvo o ukrutnosti vojny.
 

Vojenský čin roka 2016
                  

Obr 9 

Záchrana života
Víťazom tejto kategórie sa stal desiatnik Marek Hano z Protilietadlovej raketovej brigády Nitra, ktorý spolu s manželkou poskytol prvú pomoc zraneným pri dopravnej nehode.
  
Pomoc verejnosti
V tejto kategórii si ocenenie odniesli príslušníci Ženijnej roty Michalovce ktorí dlhodobo pomáhajú manželke ich bývalého kolegu, ktorý v roku 2012 tragicky zahynul.
    
Priateľ armády
Laureátom v tejto kategórii sa stal Marián Simeon, hlavný organizátor podujatia Tankové dni Laugarício. Dlhé roky spolupracuje s ozbrojenými silami pri posilňovaní historického povedomia občanov.
    
Mimoriadna cena
V tomto roku bola udelená aj mimoriadna cena Bernardovi Rošteckému, ktorý stál pri zrode Vojenského činu roka, Dňa detí s Ozbrojenými silami SR a ďalších podujatí. Aktívne pripravoval vojenské rozhlasové vysielanie a verným priateľom vojakov zostal aj po odchode z rezortu obrany. Zároveň si spoločne s Miroslavom Minárom a Petrou Repkovou – Biháry prevzali ocenenie ako zakladatelia ankety pri príležitosti jej 20. výročia.
        

Vojenský čin roka 2015
            

obr 8

Záchrana života
Víťazom tejto kategórie sa stal rtn. Andrej Adamko za poskytnutie pomoci raneným vojakom po páde vrtuľníka v priestoroch veliteľstva operácie Resolute Support v Afganistane.
  
Pomoc verejnosti
V tejto kategórii si ocenenie odniesli vojaci z práporu RCHBO z Rožňavy za pravidelnú pomoc rehoľným sestrám v kláštore v Drievovci. Vojaci pomáhajú najmä rúbať drevo, kosiť trávu a udržiavať celý areál kláštora.
    
Priateľ armády
Laureátom v tejto kategórii sa stala Základná škola Komenského z Turian. Žiaci každoročne vyrábajú vianočné pohľadnice pre slovenských vojakov, ktorí netrávia Vianoce so svojimi rodinami, ale počas sviatkov slúžia v zahraničných operáciách a misiách.
    

Vojenský čin roka 2014
   

 obr7

Záchrana života
Víťazom tejto kategórie sa stal plukovník Ján Bujňák, ktorý prevzal ocenenie za záchranu života muža zasiahnutého bleskom v obci Krnča v okrese Topoľčany v júli 2014.
  
Pomoc verejnosti
V tejto kategórii sa laureátmi stali príslušníci Ženijného práporu Sereď za pomoc Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni, kde poskytujú pomoc pri integrácii obyvateľov domova do spoločnosti.
    
Priateľ armády
V tejto kategórii ocenenie prevzal riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici, Stanislav Mičev za budovanie civilno-vojenských vzťahov a podporu a prezentáciu vojenskej histórie.
   
Špeciálne ocenenie
Redaktorka TV JOJ Veronika Tóthová bola ocenená Pamätnou medailou ministra obrany III. stupňa za rozvoj vojenskej osvety a tradícií v audiovizuálnej tvorbe.
             

Vojenský čin roka 2013
   

 Obr 6

Záchrana života
Ocenenie v tejto kategórii si prevzal rotný Miroslav Staník, ktorý pri útoku na slovenských vojakov v afganskom Kandaháre pohotovo zareagoval a vďaka tomu sa zabránilo ďalším stratám na životoch. Dvoch zranených vojakov dostal rýchlo do bezpečia čím prispel k tomu, že útok prežili.
    
V kategórii boli spolu nominovaní aj zamestnanci Centra testovania munície v Novákoch za záchranu svojho kolegu, ktorý sa zranil počas testovania granátu. Medzi ďalšími, navrhnutými na ocenenie boli tiež príslušníci ženijnej jednotky veliteľstva UNFICYP za záchranu života srbského kolegu, ktorý počas porady dostal infarkt a upadol do bezvedomia.
   
Pomoc verejnosti a Priateľ armády
V tejto kategórii ocenila odborná komisia kapitána Petra Sudimáka z Dopravného práporu Hlohovec. Dôchodkyňa Anna Smädová a jej vnuk Adam sa ocitli v ťažkej životnej situácii, s dlhmi, bez peňazí a bez strechy nad hlavou. Kapitán Sudimák s rodinou im poskytli ubytovanie a pomoc pri právnych úkonoch.
Medzi nominovanými v kategórii Pomoc verejnosti Priateľ armády bol aj prof. Jozef Štulrajter za prínos pre Akadémiu ozbrojených síl, manželia František a Magda Podhorskí, ktorí niekoľko rokov spolupracujú s Čestnou strážou OS SR a Roman Juráš, ktorý sa podieľal na výrobe filmu o Jozefovi Gabčíkovi.  
          

Vojenský čin roka 2012
  

Obr 5

Záchrana života
Laureátom tejto kategórie sa stal rotný Kamil Kelbel z 2. roty práporu rádiolokačného prieskumu Brigády velenia, riadenia a prieskumu Zvolen. Poskytol pomoc a zachránil dvoch ľudí z horiaceho bytu na 6. poschodí v paneláku v Košiciach. Ihneď po spozorovaní požiaru zalarmoval záchranné zložky a sám sa vydal na pomoc dôchodcom, ktorí boli v tom čase v mieste požiaru. Keďže zo zadymeného priestoru nedokázali odísť bez pomoci, rotný Kamil Kelbel im pomohol a 82-ročnú pani zniesol na rukách do bezpečia.
  
Pomoc verejnostiPriateľ armády
Ocenenie si z rúk náčelníka generálneho štábu prebral študent strednej školy Ladislav Vaškovič, ktorý založil a spravuje facebookovský profil „Byť vojakom nie je práca, je to poslanie“. Svojou prácou pozitívne reprezentuje ozbrojené sily doma aj v zahraničí, čo dokazuje aj narastajúci počet fanúšikov tohto profilu.
  
Anketa Vojenský čin roka sa vyhlasuje od roku 1998 a jej autorom je pán Miroslav Minár. Aj preto si tento rok prevzal ocenenie z rúk ministra obrany za zásluhy v prospech rozvoja ozbrojených síl. Stal sa držiteľom Pamätnej medaile ministra obrany 1. stupňa.
      

Vojenský čin roka 2011
 
Záchrana života
Laureátom sa stal čatár Martin Danák z VÚ 4405 Nitra za pomoc pri dopravnej nehode. Sedem osôb sa zranilo, z toho dve ťažko. Účastníkom nehody poskytol prvú pomoc a psychickú podporu.
 
Pomoc verejnosti
Ocenenie si prebrali príslušníci Dopravného práporu Hlohovec za pomoc v obci Píla, kde prívalové dažde spôsobili veľké materiálne škody. Vďaka im patrí aj za niekoľkonásobnú pomoc Domovu sociálnych služieb Pastuchov.
  
Priateľ armády
V tejto kategórii bol ocenený kolektív autorov na čele s kameramanom Viktorom Cickom. Vytvorili filmový dokument s názvom „Sám vojak v poli“, ktorý zobrazuje náročnú prácu profesionálnych vojakov v Afganistane.
  

Vojenský čin roka 2010
  
Záchrana života
Laureátmi tejto kategórie sa stali vojaci Marián Szilágyi a Jakub Novotný za záchranu ženy z horiaceho domu, pričom adekvátne reagovali pri likvidácii požiaru v jeho počiatkoch.
 
Pomoc verejnosti
V tejto kategórii porota ocenila 3. rotu práporu rádiolokačného prieskumu Ožďany Brigády velenia, riadenia a prieskumu Zvolen. Príslušníci roty nielen fyzicky ale aj finančne pomohli pri likvidácii následkov povodní.
 
Priateľ armády
Prvým laureátom tejto kategórie sa stal pplk. v. v. Imrich Galský, ktorý sa 43 rokov aktívne podieľal na spolupráci s armádou ako pracovník Zväzarmu. Druhým oceneným je umelecký kováč Ján Ondrejčák. Na vlastné náklady upravil hroby padlých ruských vojakov v ťažko dostupnom teréne blízko Rožňavy a to aj napriek tomu, že bol nezamestnaný.
 
Mimoriadnu cenu porota udelila generálmajorovi Martinovi Umbargerovi za dlhoročnú spoluprácu s OS SR.
  

Vojenský čin roka 2009
 
Záchrana života
Cenu v tejto kategórii si prevzali Bc. Viliam Hrabuša a Ľudevít Beregi. Zachovali sa veľmi statočne a vďaka ich pomoci sa podarilo zachrániť život tehotnej ženy a jej ešte nenarodeného dieťaťa.
 
Pomoc verejnosti
Laureátom ceny sa stal kolektív vrtuľníkovej letky Vrtuľníkového krídla gen. Jána Ambruša v Prešove. Ocenenie si prevzali za vynikajúce zvládnutie mimoriadne náročných podmienok pri hasení požiarov v neprístupných a kopcovitých terénoch.
 
Priateľ armády
Priateľom armády sa stal kolektív pracovníkov Depozitnej knižnice NATO z Univerzitnej knižnice v Bratislave. Porota ocenila ich aktívny a profesionálny prístup pri prezentácii Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR, nielen počas stretnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Bratislave v tomto roku.
  

Literatúra:
  
Laureát ankety Vojenský čin roka 2013. Dostupné na internete: <http:// www.mil.sk>.
  
Ocenenie Vojenský čin roka získal vojak, ktorý zachránil dvoch kolegov. Dostupné na internete: <http:// www.teraz.sk>.
  
M. Glváč: Som rád, že v dnešnej uponáhľanej dobe má v rezorte obrany miesto statočnosť a ľudskosť. Dostupné na internete: <http:// www.mosr.sk>.
  
Anketa Vojenský čin roka 2011. Dostupné na internete: <http:// www.mosr.sk>.
    
Laureáti prevzali ocenenia Vojenský čin roka. Dostupné na internete: <htpp:// www.monitorujem.sk>.
  
FARKAŠOVÁ, M.: Odvaha, rozhodnosť, úcta. In: Obrana, roč. 18, 2010, č. 4, s.12-13.
  
Fotografie: www.mosr.sk 
          
M. Glváč: Vojaci aj v minulom roku dokázali, že sú tu pre občanov Slovenskej republiky. Dostupné na internete: <http:// www.mosr.sk>.

Skočiť na menu


Share