Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár


ucastnici seminara

   Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry. Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov.

 Spoločenskovedný seminár (október 2023 – september 2024)

Mesiac

Téma
Názov
Október
2023

T1

Právny inštitút vojenského ombudsmana v rámci rezortu obrany SR

November
2023

T2

Vlastenectvo ako súčasť morálneho profilu profesionálneho vojaka

December
2023

T3

Dezinformačná propaganda na sociálnych sieťach v súvislosti s konfliktom na Ukrajine

Január
2024

T4

Mravné požiadavky na profesionálneho vojaka ako základ vojenskej disciplíny

Február
2024

T5

Boje československej armády pri zabezpečení obrany južného Slovenska po 1. svetovej vojne

Marec
2024

T6

NATO ako záruka bezpečnosti Slovenskej republiky

Apríl
2024

T7

Vplyv návykových látok na rizikové správanie profesionálnych vojakov

Máj
2024

T8

Kyberterorizmus ako skutočný problém pre modernú spoločnosť

Jún
2024

T9

1. československá armáda v Slovenskom národnom povstaní

September
2024

T10

Slováci na bojiskách 1. svetovej vojny

 

   Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov T1, T2, T3, T4, T5 / (*.pdf) 

Obr Osveta

Test T5

   
Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov T6, T7, T8, T9, T10 / (*.pdf)
      

Obr Osveta 

Prezentácia T10

Test T10

Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf) 

1/2010

2/2010

1/2011

2/2011

1/2012

2/2012

1/2013

2/2013

1/2014

2/2014

1/2015

2/2015

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

2/2019

1/2020

2/2020

1/2021

2/2021

2021-2022      1/2022-2023      2/2022-2023      2023-2024

  MIMORIADNA OSVETA  2016 

OBSAHY VOJENSKÝCH OSVIET (*.pdf)

 

Skočiť na menu


Share