Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár         
   Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry.
      
 
     
       Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov. S cieľom pomoci a skvalitnenia SVS uvádzame Vojenskú osvetu v elektronickej podobe. 
   
Spoločenskovedný seminár v roku 2020
            
Mesiac
Téma
Názov
Január-marec

Hlavné úlohy vojenského útvaru (jednotky) na výcvikový rok 2019

Február

T1

Voľby a volebný systém v Slovenskej republike

Marec

T2

História a vývoj terorizmu

Apríl

T3

Vodca v špecifickom vojenskom prostredí

Máj

T4

75. výročie skončenia druhej svetovej vojny

Jún

T5

100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

September

T6

Pravicový extrémizmus

Október

T7

Husiti a bratríci na Slovensku

November

T8

Právo v ozbrojených konfliktoch

December

T9

Nelátkové závislosti

 
       

Tematický plán SVS na rok 2020 (*.pdf)

              
Obr1
Prezentácia T1 Test T1


TÉMA T3

TÉMA T4

Prezentácia T4

Test T4

TÉMA T5 Prezentácia T5  Test T5
   
     
Obr2

TÉMA T9

Prezentácia T9

Test T9

 

 

 

 
Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf)

 

Skočiť na menu


Share