Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár


ucastnici seminara

  Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry. Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov.

 Spoločenskovedný seminár (október 2021 - september 2022)

Mesiac
Téma
Názov
Október - december

Hlavné úlohy vojenského útvaru (október 2021 - september 2022)

November

T1

Vojenské osobnosti Slovenska - Matúš Čák Trenčiansky

December

T2

Enviromentalistika a kvalita životného prostredia človeka

Január

T3

Efektívne komunikačné zručnosti

Február

T4

Programy starostlivosti o profesionálnych vojakov a ich rodiny

Marec

T5

Deportácia slovenských Židov v priebehu 2. svetovej vojny

Apríl

T6

Správanie sa profesionálnych vojakov v krízových situáciách

Máj

T7

Etika v Ozbrojených silách Slovenskej republiky

Jún

T8

Dezinformácie a konšpiračné teórie v masmediálnom priestore

September

T9

Prevencia proti drogám, alkoholu a iných toxikomániám

 

Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov T1, T2, T3 / 2021 (*.pdf)

Obr1

TÉMA T2

Prezentácia T2

Test T2

TÉMA T3

Prezentácia T3

Test T3

     
     
     

 

 

Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov T4, T5, T6, T7, T8, T9 / 2022 (*.pdf)

 

TÉMA T4
Prezentácia T4
Test T4
TÉMA T5
Prezentácia T5
Test T5
TÉMA T6
Prezentácia T6
Test T6
TÉMA T7
Prezentácia T7
Test T7
TÉMA T8
Prezentácia T8
Test T8
TÉMA T9
Prezentácia T9

Test T9

Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf) 

 1/2010

2/2010

1/2011

2/2011

1/2012

2/2012

1/2013

2/2013

1/2014

2/2014

1/2015

2/2015

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

2/2019

1/2020

2/2020

1/2021

2/2021

    

 MIMORIADNA OSVETA  2016 

OBSAHY VOJENSKÝCH OSVIET (*.pdf)

Skočiť na menu


Share