Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár


ucastnici seminara

  Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry. Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov.

 Spoločenskovedný seminár (október 2021 - september 2022)

Mesiac
Téma
Názov
Október - december

Hlavné úlohy vojenského útvaru (október 2021 - september 2022)

November

T1

Vojenské osobnosti Slovenska - Matúš Čák Trenčiansky

December

T2

Enviromentalistika a kvalita životného prostredia človeka

Január

T3

Efektívne komunikačné zručnosti

Február

T4

Programy starostlivosti o profesionálnych vojakov a ich rodiny

Marec

T5

Deportácia slovenských Židov v priebehu 2. svetovej vojny

Apríl

T6

Správanie sa profesionálnych vojakov v krízových situáciách

Máj

T7

Etika v Ozbrojených silách Slovenskej republiky

Jún

T8

Dezinformácie a konšpiračné teórie v masmediálnom priestore

September

T9

Prevencia proti drogám, alkoholu a iných toxikomániám

 

Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov T1, T2, T3 / 2021 (*.pdf)

 

Obr1

TÉMA T2

Prezentácia T2

Test T2

TÉMA T3

Prezentácia T3

Test T3

     
     
     

 

 

Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov T4, T5, T6, T7, T8, T9 / 2022 (*.pdf)

 

Test T9

Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf) 

1/2010

2/2010

1/2011

2/2011

1/2012

2/2012

1/2013

2/2013

1/2014

2/2014

1/2015

2/2015

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

2/2019

1/2020

2/2020

1/2021

2/2021

2021-2022

  MIMORIADNA OSVETA  2016 

OBSAHY VOJENSKÝCH OSVIET (*.pdf)

 

Skočiť na menu


Share