Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár


ucastnici seminara

  Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry. Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov.

 Spoločenskovedný seminár (október 2022 - september 2023)

Mesiac
Téma
Názov
Október - december

Hlavné úlohy vojenského útvaru (október 2022 - september 2023)

November

T1

Migrácia ako spoločenský fenomén

December

T2

Vojenská rodina

Január

T3

30 rokov Slovenskej republiky

Február

T4

Zamestnanecké benefity ako nástroj personálneho manažmentu

Marec

T5

Vojenské osobnosti Slovenska - Jozef Miloslav Hurban

Apríl

T6

Nový základný poriadok OS SR: Vojenské tradície a vojenská disciplína

Máj

T7

Historické súvislosti ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

Jún

T8

Hybridná vojna a odolnosť štátu

September

T9

Vplyv dezinformácií na činnosť OS SR

  

Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov T1, T2, T3, T4 / VO 1/2022 - 2023 (*.pdf) 

Obr 1

   
Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov T5, T6, T7, T8, T9 / 2022 (*.pdf)
    
 

 Obr 2

TÉMA T6
Prezentácia T6
Test T6
TÉMA T7
Prezentácia T7
Test T7
TÉMA T8
Prezentácia T8
Test T8
TÉMA T9
Prezentácia T9

Test T9

Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf) 

1/2010

2/2010

1/2011

2/2011

1/2012

2/2012

1/2013

2/2013

1/2014

2/2014

1/2015

2/2015

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

2/2019

1/2020

2/2020

1/2021

2/2021

2021-2022      1/2022-2023      2/2022-2023

  MIMORIADNA OSVETA  2016 

OBSAHY VOJENSKÝCH OSVIET (*.pdf)

 

Skočiť na menu


Share