Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár         
   Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry.
      
 
     
       Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov. S cieľom pomoci a skvalitnenia SVS uvádzame Vojenskú osvetu v elektronickej podobe. 
   
Spoločenskovedný seminár v roku 2021
            
Mesiac
Téma
Názov
Január-marec

Hlavné úlohy vojenského útvaru (jednotky) na výcvikový rok 2021

Február

T1

Regrutácia a systém doplňovania OS SR

Marec

T2

Tatárske vpády v období 13. storočia

Apríl

T3

Legálne obmedzenia činností profesionálneho vojaka pri výkone štátnej služby

Máj

T4

Historické medzníky vo vývoji grécko-tureckých vzťahov

Jún

T5

Vplyv záťažových situácií na duševné zdravie profesionálneho vojaka

September

T6

Súčasný terorizmus v Európe a vo svete

Október

T7

Vojenské osobnosti Slovenska - Matúš Čák Trenčiansky

November

T8

Enviromentalistika a kvalita životného prostredia človeka

December

T9

Efektívne komunikačné zručnosti

 
       
              
Obr1
Prezentácia T1 Test T1


TÉMA T3

TÉMA T4

Prezentácia T4

Test T4

TÉMA T5 Prezentácia T5  Test T5
   
Metodická poznámka / Vyhodnotenie testov 2/2021 (*.pdf)
     
Obr2
TÉMA T6
Prezentácia T6
Test T6
TÉMA T7
Prezentácia T7
Test T7
TÉMA T8
Prezentácia T8
Test T8

TÉMA T9

Prezentácia T9

Test T9

 

 

 

 
Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf)

OBSAHY VOJENSKÝCH OSVIET (*.pdf)

Skočiť na menu


Share