Preskocit navigáciu

Vojenské pamätníky


         Je nesporným faktom, že v súčasnej dobe sa na území Slovenskej republiky nachádza veľký počet pamätníkov pripomínajúcich udalosti či osobnosti našej histórie. Pripomínajú nám udalosti i osobnosti celonárodného i regionálneho významu.
   
         S pojmami ako sú pomník a pamätník sa stretávame takmer denne. Pamätníkom môže byť pre nás osoba, obvykle staršieho veku, ktorá si pamätá udalosť z dávnejšej doby a dokáže o nej rozprávať. Pamätníkom je aj zošit do ktorého si ľudia nechávajú zapisovať od blízkych a kamarátov rôzne osobné želania. Pamätníkom môže byť aj zabudnutá socha v parku.
         S pamätníkmi sa stretávame prakticky na každom kroku. Chodievame okolo nich a často sme tak zvyknutí na ich existenciu v našom okolí, že si ich špecifickosť a ich odkaz, ktorý majú niesť ani neuvedomujeme. Avšak skutočnosť, že pomník, či pamätník, pamätnú tabuľu alebo bustu nechal niekto zhotoviť a vystaviť znamená, že si niekto uvedomuje, že je naozaj nevyhnutné pripomenúť – zvečniť istý odkaz.
   
         Súčasťou dejín Slovenska sú aj vojenské dejiny. Pre podporu výchovy na tradíciách v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky majú teda svoju úlohu aj vojenské pamätníky. Pripomínajú významné obdobia z vojenských dejín alebo význačné vojenské osobnosti.
  
         Okrem architektonických objektov a umeleckých diel, ktoré boli vytvorené ako pamätníky, sa na viditeľných miestach útvarov a zariadení OS SR nachádzajú ukážky historickej a súčasnej vojenskej techniky. Sú skôr doplnkom koloritu a architektonického riešenia vojenského útvaru. Svojou existenciou navonok zdôrazňujú „vojenskosť“ objektu, alebo svojím umiestnením pri plochách nástupísk vytvárajú vhodné monumentálne pozadie pre konanie vojenských ceremoniálov.
  
         To isté platí o rôznych typoch umeleckých diel zobrazujúcich postavy bojovníkov, vojakov, partizánov, prípadne bojové výjavy alebo piety. Nakoľko nie sú pri nich umiestnené plakety s popisným textom čomu sú venované, stráca sa ich adresnosť ku konkrétnej osobe, či udalosti. Tieto objekty nemajú priamo charakter pamätníka. Svojím spôsobom však pripomínajú minulosť a vojenské činy, respektíve príslušnosť útvaru ku konkrétnemu druhu vojska.
   
         Aj Vojenských pamätníkov je na území Slovenska veľa. Prinášame preto výber niektorých z týchto vojenských pamätníkov. Jedná sa o vojenské pamätníky umiestnené v súčasných vojenských útvaroch OS SR alebo ich bezprostrednej blízkosti.
 

16

14

15

 
17
Kremnička
 
Bagdad
 
Vyšný Komárnik
 
Liptovský Mikuláš
   
Literatúra:
  
ŠIMKO, J.: Vojenské pomníky, pamätníky a pamätné tabule v útvaroch Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Liptovský Mikuláš: Personálny úrad OS SR, 2012

Skočiť na menu


Share