Preskocit navigáciu

Odborno-metodické zhromaždenie pracovníkov vojenských osvetových knižníc OS SR


Odborno-metodické zhromaždenie pracovníkov vojenských osvetových knižníc OS SR
Dňa 12. marca 2013 sa na Personálnom úrade OS SR v Liptovskom Mikuláši konalo odborno-metodické zhromaždenie pracovníkov vojenských osvetových knižníc OS SR.
  
Po privítaní a úvodnom vystúpení vedúceho Oddelenia výchovných a kultúrnych činností z. Ing. Františka MATYÁŠA, PhD., boli účastníci oboznámení s platnou legislatívou v oblasti knižníc. Hlavným bodom zhromaždenia bol návrh metodických pokynov k činnosti vojenských osvetových knižníc v OS SR. Všetci knihovníci mali možnosť vyjadriť sa k jednotlivým častiam metodiky - postavenie a úlohy knižníc, ich zriaďovanie, poskytovanie knižnično-informačných služieb, využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu, vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie knižničných dokumentov a revízia knižničného fondu.
  
V závere sa diskutovalo o vykonávaní ročného štatistického zisťovania za účelom získania informácií o činnosti jednotlivých knižníc v Slovenskej republike. Účastníci zamestnania získali podrobné inštrukcie k ročnému výkazu o knižnici KULT 10-01, ktorý sa každoročne spracováva pre Ministerstvo kultúry SR.


Autor: Ing. Iveta ČATLOCHOVÁ - Dátum: 20.03.2013
Čítanosť: 9545
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share