Preskocit navigáciu

Stretnutie s Ľudovítom Štúrom v SKOČi. Komu vďačia vojaci za Deň ozbrojených síl SR dňa 22. septembra?


Stretnutie s Ľudovítom Štúrom v SKOČi. Komu vďačia vojaci za Deň ozbrojených síl SR dňa 22. septembra?
         Podtitul kultúrno – osvetovej akcie, ktorá sa uskutočnila dňa 29. októbra 2015 v priestoroch Kasární SNP v Stredisku kultúrno – osvetových činností posádky Zvolen patril Ľudovítovi Štúrovi ako jednej z najvýznamnejších osobností národných, ale aj vojenských dejín Slovákov.
      
         Mená Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu, ale aj ďalších zástupcov dobrovoľníckeho zboru prejavujúceho národnobuditeľské úsilie v septembri ale aj v decembri 1848 zarezonovali vo vojenských priestoroch pre zástupcov vojenského personálu posádky. Účastníci stretnutia z radov profesionálnych vojakov vzdušných síl, zástupcov Zväzu vojakov SR, rodinných príslušníkov vojakov a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa mohli oboznámiť v rámci jednej z aktivít „Roku Ľudovíta Štúra“ s osobitým rozmerom jeho života a pôsobenia nielen ako politika, jazykovedca, pedagóga a filozofa, ale najmä ako VOJAKA. Aktivitu podporili svojou účasťou hostia – reprezentanti Matice slovenskej – jej tajomník pán Marek Hanuska a pán Jozef Pinka, riaditeľ informačného ústredia Matice slovenskej.
     
         Vzhľadom na aktívnu spoluprácu strediska s občianskym združením Klub priateľov DJGT Zvolen ako aj s vedením Divadla Jozefa Gregora Tajovského akciu podporili svojou osobnou účasťou a diskusiou. Scénka z divadelnej inscenácie Orol tatranský interpretovaná predstaviteľom Ľ. Štúra Marekom Rozkošom a Katarínou Čudejkovou výrazne prispela k atmosfére celého podujatia. Náčelník strediska major Baranec v závere využil publikáciu Vojenská osveta 2/ 2015, aby zúčastneným vyzdvihol osobnosti a udalosti výprav vojenských dobrovoľníkov v meruôsmych rokoch slovami: Štúr spolu s Hurbanom, Zachom a Bloudekom získali súhlas hlavného veliteľa rakúskych vojsk, aby sa slovenskí dobrovoľníci pridali k vojsku ako pomocný zbor a pomohli územie Slovenska obsadiť.
    
          Úspech celej akcie bol postavený na vzájomnej podpore. Práve na tieto atribúty pri príprave a organizovaní aktivít na rozvíjanie národných a vojenských tradícií podľa dohovoru zástupcov jednotlivých inštitúcií nadviaže ďalšia spolupráca..

barbarbarbar

Autor: mjr. Zdenko BARANEC , Foto: mjr. Zdenko BARANEC - Dátum: 02.11.2015
Čítanosť: 3610
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share