Preskocit navigáciu

Spoločenskovedné semináre na tému Mravné požiadavky na profesionálneho vojaka a výstava Vojak a etika


Spoločenskovedné semináre na tému Mravné požiadavky na profesionálneho vojaka a výstava Vojak a etika
        V súlade so Smernicou náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky o príprave OS SR vo výcvikovom roku 2016 sa vo vojenských útvaroch v mesiaci marec konali spoločenskovedné semináre na tému Mravné požiadavky na profesionálneho vojaka. Vo vybraných vojenských útvaroch semináre lektorsky zabezpečila zamestnankyňa Oddelenia výchovných a kultúrnych činností Personálneho úradu OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Jana Znamenáková, ktorá na niektorých historických osobnostiach vysvetlila a vyzdvihla vlastnosti, ktoré by nemali chýbať ani súčasným vojenským profesionálom. Sú to predovšetkým vernosť, čestnosť, statočnosť, disciplinovanosť, hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám, obetavosť a tímová zodpovednosť.
   
        Dňa 1. marca sa uskutočnili prednášky vo VÚ 1115 Ružomberok, 9. marca sa prednášky konali na Personálnom úrade OS SR Liptovský Mikuláš, 22. marca v Stredisku kultúrnoosvetových činností posádky Zvolen, ktorého sa zúčastnili príslušníci VÚ 3333 Zvolen a VÚ 4977 Sliač a 9 študentov SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen-Podborová. Dňa 30. marca sa spoločenskovedný seminár konal v Posádkovom klube Trenčín pre príslušníkov VÚ 1717 Trenčín a VÚ 9149 Trenčín a dňa 31. marca sa uskutočnili prednášky pre príslušníkov Vojenskej polície.
   
        Súčasťou spoločenskovedného seminára bola výstava Vojak a etika, na ktorej boli prezentované výtvarné diela z Depozitára predmetov kultúrnej hodnoty OS SR. Mgr. Iveta Kročanová zúčastneným prezentovala heroické motívy z obdobia 2. svetovej vojny na obrazoch významných slovenských a českých umelcov a tiež tvorbu novodobých výtvarníkov, ktorí sa venovali problematike zvyšovania bojaschopnosti armády a plneniu jej každodenných náročných úloh. Výstava priblížila aj niektoré významné osobnosti našich vojenských dejín.
   
        Za spoluprácu ďakujeme mjr. Ing. Oľge Šrámekovej vedúcej staršej dôstojníčke-špecialistke z Vojenskej polície Trenčín, mjr. Mgr. Zdenkovi Barancovi náčelníkovi SKOČ posádky Zvolen,  Stanislavovi Martinákovi vedúcemu Posádkového klubu Trenčín a nrtm. Ing. Petrovi Lehockému z Oddelenia personálnej podpory Veliteľstva pozemných síl Trenčín.
   
        Počas spoločenskovedných seminárov si prednášky vypočulo a výstavu zhliadlo spolu 422 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a 9 študentov z civilného sektoru.

SVSSVSSVSSVSSVSSVSSVSSVS

Autor: Mgr. Iveta KROČANOVÁ - Dátum: 19.04.2016
Čítanosť: 3042
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share