Preskocit navigáciu

Spoločenskovedný seminár         
   Spoločenskovedný seminár patrí medzi hlavné prostriedky výchovy profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tematika je vopred stanovená na celý výcvikový rok z oblastí mravnej, právnej, politickej, výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu s možnosťou zaradenia aj aktuálnych spoločenských a vojenských tém. Na zabezpečenie a podporu týchto seminárov sa spracováva účelová publikácia Vojenská osveta, ktorá poskytuje študijný materiál na prezentáciu jednotlivých tém. Pre didaktickú podporu lektorov sú k dispozícii základné PowerPointové prezentácie, testy z danej problematiky, otázky do diskusie a širšie spektrum odporúčanej literatúry.
      
 
     
       Publikácia Vojenská osveta je základnou literatúrou poskytujúcou informácie v oblasti výchovy a tradícií pre široké spektrum profesionálnych vojakov, zamestnancov a vedúcich spoločenskovedných seminárov. S cieľom pomoci a skvalitnenia SVS uvádzame Vojenskú osvetu v elektronickej podobe. 
   
Spoločenskovedný seminár v roku 2021
            
Mesiac
Téma
Názov
Január-marec

Hlavné úlohy vojenského útvaru (jednotky) na výcvikový rok 2021

Február

T1

Regrutácia a systém doplňovania OS SR

Marec

T2

Tatárske vpády v období 13. storočia

Apríl

T3

Legálne obmedzenia činností profesionálneho vojaka pri výkone štátnej služby

Máj

T4

Historické medzníky vo vývoji grécko-tureckých vzťahov

Jún

T5

Vplyv záťažových situácií na duševné zdravie profesionálneho vojaka

September

T6

Súčasný terorizmus v Európe a vo svete

Október

T7

Vojenské osobnosti Slovenska - Matúš Čák Trenčiansky

November

T8

Enviromentalistika a kvalita životného prostredia človeka

December

T9

Efektívne komunikačné zručnosti

 
       
              
Obr1
Prezentácia T1 Test T1


TÉMA T3

TÉMA T4

Prezentácia T4

Test T4

TÉMA T5 Prezentácia T5  Test T5
   
     
Obr2

TÉMA T9

Prezentácia T9

Test T9

 

 

 

 
Vojenské osvety v elektronickej forme (*.pdf)

OBSAHY VOJENSKÝCH OSVIET (*.pdf)

Skočiť na menu


Share